logo LEUSVELD - Voorst
<< terug naar de Homepage

Lijst of cedulle van het ampt van Voorst, vervattende de huysen, persoonen '&'c. daar in sig bevindende, opgemaakt agtervolgens en op den voet van het placaat des quartiers van Veluwen in dato den 1749. gearresteert.


Volgens de telling van 1749 zijn er onder Voorst twee boerderijen gelegen, het Leusveld en het Kleijne Leusveld. Beide boerderijen liggen naast elkaar aan de Leusvelderweg en bestaan ook nu nog.
- Het Kleijne Leusveld
Kleine Leusveld te Voorst
Het Kleijn Leusveld is een caterstede van 1 1/2 morgen zandland
en wordt in 1749 bewoond door Hendrik Jansen en zijn vrouw.
Daarnaast hebben zij een "inwoonder": Cornelis Hendriks en vrouw.

- Het Leusveld
Leusveld te Voorst
Leusveld omvat 5/6 morgen kleiland onder Brummen, 5 1/3 morgen zandland en
2 morgen zandland onder Brummen
en wordt in 1749 bewoond door Jan Derks en zijn vrouw.